C5cdb33076c751393

巜郚山麦收》

2016-06-06 0 1017 许可:
打油巜郚山麦收》 万条金龙盘郚山, 风吹麦浪喜开鎌。 机器轰鸣人繁忙, 颗粒归仓囤满尖。 勤劳实现小康梦, 返哺农业多种田。 倒序 正序
 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   14.0 mm
  • 快门速度
   9.32 EV (1/639 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 16:48:02 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   14.0 mm
  • 快门速度
   8.32 EV (1/319 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 17:03:17 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   22.0 mm
  • 快门速度
   1.58 EV (1/3 sec.)
  • 光圈
   4.00 EV (f/4.0)
  • ISO感光度
   3200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 20:16:43 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   14.0 mm
  • 快门速度
   8.97 EV (1/499 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 17:05:17 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D800
  • 镜头
   --
  • 焦距
   70.0 mm
  • 快门速度
   6.64 EV (1/99 sec.)
  • 光圈
   4.34 EV (f/4.5)
  • ISO感光度
   100
  • 拍摄时间
   2016-06-04 17:15:33 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   24.0 mm
  • 快门速度
   10.64 EV (1/1599 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 16:44:08 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   24.0 mm
  • 快门速度
   9.97 EV (1/999 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 15:31:26 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D700
  • 镜头
   --
  • 焦距
   16.0 mm
  • 快门速度
   9.64 EV (1/799 sec.)
  • 光圈
   4.97 EV (f/5.6)
  • ISO感光度
   200
  • 拍摄时间
   2016-06-04 15:22:06 +0800
 • 拍摄地点

 • EXIF信息

  • 型号
   NIKON D800
  • 镜头
   --
  • 焦距
   200.0 mm
  • 快门速度
   7.97 EV (1/249 sec.)
  • 光圈
   6.00 EV (f/8.0)
  • ISO感光度
   100
  • 拍摄时间
   2016-06-04 16:21:19 +0800
 • 拍摄地点

回复:

所有评论(1)